Tuesday, 22 November 2011

Đã khua rồi

by Lưu Trọng Lư


Hoa lan quên nở trên giàn,
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ?
Tiếc gì em, nửa đường tơ !
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi ....
Chờ em đêm đã khuya rồi
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm

No comments:

Post a Comment

Popular Posts