Tuesday, 22 November 2011

Hoa hướng dương

by Nguyễn Nhật Ánh


Có một mắt trời
Trong ngực em
Mỗi ngày
Em mỗi sớm mai lên
Lòng anh buổi ấy
Tương tư nắng
Không phải hoa quỳ
Vẫn hướng dương

No comments:

Post a Comment

Popular Posts