Tuesday, 22 November 2011

Ngôi trường mọi khi

by Nguyễn Nhật Ánh


Em về trưa vắng
Ngôi trường mọi khi
Nghe trong bóng nắng
Mùa xuân thầm thì :

Này cô tóc ngắn
Ai là bảnh trai
Để cho kiếng cận
Tự nhiên thở dài ?

Này cô tóc bím
Mười sáu ngọt ngào
Con trai mặt mụn
Con gái thì sao ?

Ai là răng chuột
Gặm bịch bắp rang
Có tha hột mít
Đem giấu trong hang ?

Con nai có mắt
Nên gọi mắt nai
Cây tiêu có hạt
Mép thì có ria

Mùa xuân đừng hỏi
Bạn em rất nhiều
Tại chưa nói hết
Đâu chỉ bấy nhiêu !

No comments:

Post a Comment

Popular Posts