Saturday, 26 November 2011

Dỗ Bạn Khóc Chồng

by Hồ Xuân Hương


Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng.
Nín đi kẻo thẹn với non sông.
Ai về nhắn nhủ đàn em nhé.
Xấu máu thì khem miếng đỉnh chung.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts