Saturday, 26 November 2011

Trăng lên

by Lưu Trọng Lư


Vừng trăng lên mái tóc mây,
Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng.
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts