Monday, 21 November 2011

Ðời Phiêu Lãng

by Hàn Mặc Tử


Mây trắng ngang trời bay vẩn võ
Ðời anh lýu lạc tự bao giờ
Ði ði... ði mãi nõi vô ðịnh
Tìm cái phi thýờng cái ýớc mõ.
Ở chốn xa xôi em có hay
Nắng mýa ðã trải biết bao ngày
Nụ cýời ý vị nhý mai mỉa
Mỉa cái nhân tình lúc ðổi thay.
Trên ðời gió bụi, anh lang thang
Bụng ðói nhý cào lạnh khớp rãng
Không có nhà ai cho nghỉ býớc
Vì anh là kẻ chẳng giàu sang
Ban ðêm anh ngủ túp lều tranh
Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành
Ðến sáng hôm sau anh cất býớc
Ra ði với cái mộng chýa thành

No comments:

Post a Comment

Popular Posts