Friday, 18 November 2011

THÔI  NÔI  ÔNG  NGOẠI


Con cháu ngoại tôi
Vừa tròn một tuổi
Trông mặt , trông mũi
Thấy chẳng giống mình
Nó  thì  xinh  xinh
Mình  thì  già khú .


Khéo thay Bà Mụ
Nặn dáng , vuốt hình...
Thi thoảng cố tình
Cấu  nó một  cái
Làm  nó  sợ  hãi
Khóc ré đôi  câu
Cái  mặt  dàu  dàu
Chạy kêu : ông nh...ại !


Răng mới bốn cái
Cứ  đòi  ăn  cơm
Thịt gà , cá , tôm ...
Phải giành bằng đủ
Mẹ  nó  cho  bú
Thì cắn “ tí ” chơi
Đánh đít  thì  cười
Ngỏn ngà , ngỏn ngoẻn .


Con này lắm chuyện
Hay túm “ tí ” bà
Rồi  hét  váng  nhà :
Tí  ơi ! Tí  ởi ...
Bà  ngoại  át  vội
Bằng câu mắng đay :
- Ông cháu  nhà  mày ,
... Công ty  Toàn Lợi !


Câu  thơ  viết  vội
Kẻo  bà  nó  hờn
Ông , cháu nhơn nhơn
Cùng cười  phe  phé
Mặc kệ  bố  mẹ
Ông , cháu cùng vui
Ý  nó  bảo  tôi :
- Thôi  nôi  ông  Ngoại !                        Hà nội – Đông 2011
                   HOÀNG GIANG

No comments:

Post a Comment

Popular Posts