Monday, 14 November 2011

Thu rơi từng cánh

by Nguyễn Bính


Mùa thu hoa cúc lại tàn
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong!
Người về để lạnh phòng không
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương,
Có người cung nữ họ Vương
Lên lầu nhìn dải sông Hương nhớ nhà.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts