Monday, 21 November 2011

Trồng Hoa Cúc

by Hàn Mặc Tử


Thích trồng hoa cúc để xem chơi
Cúc ngó đơn sơ lắm mặn mòi
Đêm vắng gần kề say chén nguyệt
Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts