Saturday, 12 November 2011

Cánh buồm nâu

by Nguyễn Bính


Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts