Wednesday, 16 November 2011

Côn Sơn

by Chế Lan Viên


Côn Sơn thơm mùi hoa dại
Thơm từ thời Nguyễn Trãi đến thời ta
Giữa trưa vắng trắng ngời chân núi
Như oan khiên lọc rồi nay đã kết thành hoa.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts