Monday, 7 November 2011

Đêm trǎng đường Láng

by Xuân Diệu


Em là một ngôi sao mới bǎng
Xuống đây, đi với anh đêm trǎng

Hai con mắt dễ thương dễ ghét
Đôi mắt, nguồn mặn nồng tha thiết

Em đưa anh vào trong bóng trǎng
Anh đưa em cành liễu thung thǎng

Đường Láng thơm bạc hà, canh giới
ôi trǎng soi trên lá xà cừ...

Anh với em bên bờ đêm biếc
Những xóm mờ mến thương quen biết

Trǎng như sương trên ruộng lúa xanh
Gió như chim xao động trong cành

Em là một ngôi sao mới bǎng
Xuống đây, đi với anh đêm trǎng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts