Tuesday, 8 November 2011

Hỏi

by Xuân Diệu


Một nǎm, thêm mấy tháng rồi
Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân
Gặp em, em gặp mấy lần,
Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa.

Ai làm cách trở đôi ta.
Vì anh vụng ngượng, hay là vì em?
Trǎng còn đợi gió chưa lên,
Hay là trǎng đã tròn trên mái rồi?

Hằng ngày em nói bao lời
Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
Với đường phố, với cây xanh,
Sao em chưa nói với anh một lời?

Tương tư ǎn phải miếng mồi
Đứng đi trên lửa, nằm ngồi trên sương
Phải duyên, phải lứa thì thương,
Để chi đêm thẳm ngày trường hỡi em!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts