Saturday, 12 November 2011

Lòng yêu đương

by Nguyễn Bính


Yêu yêu yêu mãi thế này!
Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu

Cao bao nhiêu thấp bấy nhiêu
Một hai ba bốn nǎm chiều rồi ... thôi.
Nơi này chán vạn hoa tươi
Để yên tôi hái đừng mời tôi lên
Một đi làm nở hoa sen
Một cười làm rụng hàng nghìn hoa mai
Hương thơm như thể hoa nhài
Những môi tô đậm làm phai hoa đào
Nõn nà như thể hoa cau
Thân hình yểu điệu ra màu hoa lan

Ai yêu như tôi yêu nàng
Họp nhau lại, họp thành làng cho xinh
Chung nhau dựng một trường đình
Thờ riêng một vị thần linh là nàng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts