Saturday, 12 November 2011

Một mình

by Nguyễn Bính


Người có đôi, ta rất một mình
Phong trần đâu dám mắt ai xanh
Đêm nay giǎng rụng về bên ấy
Gác trọ còn nguyên gió thất tình

No comments:

Post a Comment

Popular Posts