Monday, 14 November 2011

Nhỡ nhàng

by Nguyễn Bính


Công tôi xe chỉ vót nan
Phất diều mướn gió nơi nàng thả chơi
Nỡ nào tắt gió nàng ơi!
Cho diều tôi xuống, cho tôi nhỡ nhàng.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts