Thursday, 3 November 2011

QUA RỪNG


Hành quân qua rừng vắng,
Giữa buổi trưa hè nắng.
Róc rách suối chạy dài,
Thác tuôn dòng nước trắng.
***
Gió lùa cánh hoa vẫy
Xào xạc lá rừng lay,
Mắt dõi con chim nhảy,
Ríu rít trên nhành cây,
***
Trên đường ra trận địa,
Tạm nghỉ chút nơi đây.
Ôi trăm tình vạn nghĩa,
Đượm hương rừng thơm bay.
***
Quê hương ơi! Quê hương,
Rộn tiếng hát tiền phương
Ngắt một đóa hoa nhỏ,
Ta lại vui lên đường.
Vĩnh Yên 1969

No comments:

Post a Comment

Popular Posts