Monday, 21 November 2011

Thư Gửi Anh

by Hàn Mặc Tử


Hôm nay vui quá anh Phùng ơi,
Buồn xa không đến, lệ không rơi
Buồn không thắt ruột, tình không lại
Cười nói làm sao cho hả hơi.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts