Friday, 11 November 2011

Tình yêu muốn hoá vô biên

by Xuân Diệu


Tình yêu muốn hoá vô biên
Một ngày yêu, muốn kết liền ngàn nǎm
Kể từ khi có trái tim,
Những đôi người vẫn triền miên với đời.

Đó là như thế em ơi,
Hai ta có sống trên đời mãi đâu;
Nhưng từ may mắn yêu nhau,
Đôi tim gắn với dài lâu triệu người.

Nhận thêm thắm đất xanh trời,
Lại cho trời đất rạng ngời ngày đêm;
Của đời ta nhận ấm êm
Hồn trao âu yếm ta thêm nặng đời.

Vô biên là của đất trời
Chờ vô biên của con người tạo ra
Dẫu rằng hữu hạn đôi ta,
Yêu đương một thuở thành ca muôn đời.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts