Monday, 21 November 2011

Vịnh hoa cúc

by Hàn Mặc Tử


Thu về nhuộm thắm nét hoàng hoa
Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha
Vẻ mặt khác chi người quốc sắc
Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta

No comments:

Post a Comment

Popular Posts