Friday, 18 November 2011

Biển Hồn Ta

by Hàn Mặc Tử


Máu tim ta tuôn ra làm bể cả
Mà sóng lòng rồn rập nhý mây trôi
Sóng lòng ta tràn lan ngoài xứ lạ
Dâng cao lên, cao tột tới trên trời.

Ôi ta ðã mửa ra từng búng huyết
Khi say sýa với lýợn sóng triền miên
Khi nhận lấy trong thâm tâm cay nghiệt
Giọng hờn ðau trãm vạn nỗi niềm riêng.

Ta muốn níu hồn ai ðýõng hiển hiện
Trong lòng và ðang tắm máu sông ta
Ta muốn vớt ai ra ngoài sóng ðiện
Ðể nhìn xem sắc mặt với làn da.

Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại, rồ dại!
Ta ði thuyền trên mặt nýớc lòng ta
Ôi ngông cuồng, ôi rồ dại, rồ dại
Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta

No comments:

Post a Comment

Popular Posts