Friday, 18 November 2011

Em Nhớ Mình Xa

by Hàn Mặc Tử


Tặng Trần Thanh ĐịchHôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Tôi nhớ mình xa thương đứt ruột,
Gió làm nên tội buổi chia phôi.(Xuân Như Ý)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts