Saturday, 12 November 2011

Gái xuân

by Nguyễn Bính


Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở.
Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.

Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
Đêm xuân cô ngủ có buồn không?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts